Cập nhật Tiến độ

Hạng mục Nội dung công việc Thực tế thi công đến ngày 25/05/2018
Thân thô   Bê tông cốt thép   Đã xong
Hoàn thiện   Xây   Đã xong
  Trát trong   Đã xong
  Trát ngoài   Đã xong
  Sơn bả ngoài   Đã hoàn thành 85%
  Láng nền   Xong tầng 2,3
  Trần thạch cao   Tầng 1: đang thi công xương trần: 40%
Nhôm kính   Nhôm kính   Đang thi công mặt ngoài 30%
Cơ điện   Cấp thoát nước   Thi công cấp nước L1: đạt 90%
  Loa, camera, bms   Kéo dây B2, B3: đạt 95%
  Hệ thống thông gió

 

Tổng thể Vinhomes Metropolis nhìn từ phố Đào Tấn ngày 25.05.2018

Tổng thể Vinhomes Metropolis nhìn từ phố Liễu Giai ngày 25.05.2018