Cập nhật Tiến độ

Hạng mục Nội dung công việc Thực tế thi công đến ngày 25/05/2018
  1.Tòa M2 (45 tầng)

Thân thô

  Bê tông cốt thép Đã xong.

Hoàn thiện

  Xây Đã xong.
  Trát trong Trát xong đến tầng 42
  Trát ngoài Đã xong.
  Sơn bả ngoài Đã hoàn thành 70%
  Ốp, lát căn hộ Đã xong đến tầng 32, tầng 33-> tầng 36: 20%
  Hoàn thiện tầng mái, tum Đã xong 90%, đang lát gạch chống nóng, còn hệ louver mái
  Trần căn hộ Xong đến tầng 33, tầng 34-> tầng 40: 50%
  Sơn bả tường   Đã xong đến tầng 20, tầng 21-> đến tầng 42: 50%
Nhôm kính   Nhôm kính   Đã xong mặt ngoài 80%
Nội thất   Cửa gỗ   Xong đến tầng 32 ( trừ tầng 23 chưa thi công)
  Sàn gỗ   Xong đến tầng 19
  Tủ lavabo, tủ bếp, tủ áo   Xong đến tầng 32 ( trừ tầng 23 chưa thi công)
  Lắp đặt bàn đá lavabo, bàn đá bếp   Xong đến tầng 28 ( trừ tầng 23 chưa thi công)

Cơ điện

  Cơ điện ngầm   Xong đến tầng 39, tầng 40-> 43 : 70%
  Lắp ệ thống xử lý không khí trần căn hộ   Xong đến tầng 39, tầng 40-> 43 : 70%
  Loa, camera, bms   Xong đến tầng 39, tầng 40-> 43 : 70%
  VNPT, VIETTEL (mạng thoại , ti vi)   VNPT đã xong, Viettel đang thi công

 

Tổng thể Metropolis trong khu vực quận Ba Đình

Thi công hệ khung nhôm kính ngoài nhà khu vực podium zone 4

Căn hộ đã hoàn thiện tại tòa M2