Cập nhật Tiến độ

Hạng mục Nội dung công việc Thực tế thi công đến ngày 25/05/2018
1.Tòa M3 (45 tầng)

Thân thô

  Bê tông cốt thép   Đã xong

Hoàn thiện

  Xây   Đã xong
  Trát trong   Đã xong
  Trát ngoài   Đã xong
  Sơn bả ngoài   Đã hoàn thành 75%
  Láng nền   Xong đến tầng 42
  Ốp, lát căn hộ   Đã xong đến tầng 33, tầng 34-> tầng 39: 30%
  Hoàn thiện tầng mái, tum   Đã xong 95%,còn hệ louver mái
  Trần căn hộ   Xong đến tầng 38, tầng 39-> tầng 42: 40%
  Sơn bả tường   Đã xong đến tầng 22, tầng 24-> tầng 36: 40%

Nhôm kính

  Nhôm kính   Đã xong mặt ngoài 90%

Nội thất

  Cửa gỗ   Xong đến tầng 22, tầng 24-> tầng 29: 50%
  Sàn gỗ   Xong đến tầng 20
  Tủ lavabo, tủ bếp, tủ áo   Xong đến tầng 22,
  Lắp đặt bàn đá lavabo, bàn đá bếp   Xong đến tầng 22

Cơ điện

  Cơ điện ngầm   Xong đến tầng 42, tầng 43: 90%
  Lắp Hệ thống xử lý không khí trần căn hộ   Xong đến tầng 42, tầng 43: 90%
  Loa, camera, bms   Xong đến tầng 42, tầng 43: 90%
  VNPT, VIETTEL (mạng thoại , ti vi)   VNPT đã xong, Viettel đang thi công

 

Tổng thể Vinhomes Metropolis nhìn từ phố Liễu Giai ngày 25.05.2018